Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i UE Technologie przyjazne środowisku Przygotowanie i prowadzenie przetargów Projektowanie, modernizowanie i wdrażanie systemów ciepłowniczych

O firmie

Zakres działalności

- projektowanie i konsulting w zakresie ciepłownictwa, ogrzewnictwa i ochrony środowiska
- opracowanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i gaz – zgodnie z Ustawą „ Prawo Energetyczne”
- przygotowanie i prowadzenie przetargów wg procedur Banku Światowego , Phare oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych
- prowadzenie zastępstwa inwestorskiego
- przygotowanie i kompleksowe prowadzenie inwestycji:
• Prace przygotowawcze inwestycji ( ze wstępną analizą opłacalności)
• Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych(dotacje, kredyty)
• Przygotowanie inwestycji, przetargów, pozwoleń na budowę, pomoc przy wyborze wykonawców, zawarcie umów z wykonawcami
• Prowadzenie nadzoru inwestorskiego
• Rozliczanie i przekazanie inwestycji
- operaty i pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery z kotłowni i obiektów przemysłowych
- ekspertyzy techniczne kominów i budowli
- wnioski kredytowe do banków
- analizy ekonomiczno- finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych
- budowa taryf opłat za sprzedaż energii cieplnej
- przekształcenia organizacyjno-prawne przedsiębiorstw ciepłowniczych
- inne prace związane z ciepłownictwem i ochroną środowiska
• Opracowania audytów i świadectw energetycznych
• Opracowania audytów energetycznych do uzyskania białych certyfikatow

Siedziba firmy

Polska, woj. Podlaskie
15-182 Białystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22
Telefon: +48 (85) 740 87 80, 696077948

JUWA Sp. z o.o.

15-182 Białystok
ul. Gen. Sosabowskiego 22
Telefon: +48 (85) 740 87 80, 696077948
Email: juwa@juwa.pl

© 2012 PPHU JUWA S.C.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wszelkich treści jest zabronione.

Projekt i realizacja Spot Center