Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i UE Technologie przyjazne środowisku Przygotowanie i prowadzenie przetargów Projektowanie, modernizowanie i wdrażanie systemów ciepłowniczych

Realizacje

Wybrane realizacje:

Przygotowanie koncepcji modernizacji oraz opracowanie programu finansowania inwestycji i zastępstwo inwestorskie podczas realizacji dla MPEC w Rypinie

Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej: - budowa elektrociepłowni produkującej energię cieplną i elektryczną (układu kogeneracyjn o mocy 4 x 1000 kWe) - budowa sieci cieplnych preizolowanych - budowa węzłów cieplnych. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 23 902 227,80 zł w tym dotacja z RPO WK-P w kwocie 9 592 156,60 zł i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 7 500 000,- zł.

Elektrociepłownia w Rypinie
Gazowy zespół prądotwórczy
Elektrociepłownia w Rypinie

JUWA Sp. z o.o.

15-182 Białystok
ul. Gen. Sosabowskiego 22
Telefon: +48 (85) 740 87 80, 696077948
Email: juwa@juwa.pl

© 2012 PPHU JUWA S.C.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wszelkich treści jest zabronione.

Projekt i realizacja Spot Center