Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i UE Technologie przyjazne środowisku Przygotowanie i prowadzenie przetargów Projektowanie, modernizowanie i wdrażanie systemów ciepłowniczych

Realizacje

Wybrane realizacje:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Łyse.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Gminy Łyse w formie przedstawicielstwa w ramach przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego. Zrealizowano następujący zakres prac: - docieplenie stropów i stropodachów, - docieplenie ścian wewnętrznych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, - modernizacja instalacji centralnej ciepłej wody, - modernizacja źródeł ciepła, Prace modernizacyjne dotyczyły 4-ch obiektów tj. 3-ch szkół położonych na terenie Gminy oraz budynku Urzędu Gminy.

Dokumentacja techniczna kotlowni gazowej w Ostrowi Mazowieckiej

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej kotłowni gazowej 2 x 4MW i przyłącza gazu średniego ciśnienia kotłowni przy ul. Staszica w Ostrowi Mazowieckiej

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Sierpcu

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w formie przedstawicielstwa w ramach przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej opartej na paliwie gazowym poprzez montaż gazowego zespołu prądotwórczego o mocy 4000 kWE z katalizatorem spalin, wybudowanie sieci energetycznej kablowej do stacji SN w celu przesyłania energii elektrycznej do sprzedaży. Całkowity koszt przedsięwzięcia 13 250 252,01 zł

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Sokołowie Podlaskim

Dla zadania inwestycyjnego firma "JUWA" opracowała: koncepcję modernizacji, wniosek o udzielenie pożyczki z inicjatywy JESSICA wraz ze Studium Wykonalności oraz dokumentację projektową w zakresie:budowa wysokosprawnego układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie gazu ziemnego o mocy elektrycznej min.1,0 MWEI,zwiększenie efektywności energetycznej dwóch kotłów WR5 i obiektów grzewczych oraz wymiana instalacji odpylania dla jednego kotła WR5.

JUWA Sp. z o.o.

15-182 Białystok
ul. Gen. Sosabowskiego 22
Telefon: +48 (85) 740 87 80, 696077948
Email: juwa@juwa.pl

© 2012 PPHU JUWA S.C.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wszelkich treści jest zabronione.

Projekt i realizacja Spot Center