Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i UE Technologie przyjazne środowisku Przygotowanie i prowadzenie przetargów Projektowanie, modernizowanie i wdrażanie systemów ciepłowniczych

Realizacje

Wybrane realizacje:

Kompleksowa modernizacja systemu energetycznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

W ramach pełnienia Funkcji Inwestora Zastępczego do obowiązków należało: - weryfikacja zgodności dokumentacji technicznej - współpraca z wykonawcą robót oraz nadzór techniczny oraz prawny - kontrola dokumentacji wykonawcy robót budowlanych, - wykonywanie zadań określonych w SIWZ

JUWA Sp. z o.o.

15-182 Białystok
ul. Gen. Sosabowskiego 22
Telefon: +48 (85) 740 87 80, 696077948
Email: juwa@juwa.pl

© 2012 PPHU JUWA S.C.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wszelkich treści jest zabronione.

Projekt i realizacja Spot Center