Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i UE Technologie przyjazne środowisku Przygotowanie i prowadzenie przetargów Projektowanie, modernizowanie i wdrażanie systemów ciepłowniczych

Realizacje

Wybrane realizacje:

Inspektor nadzoru - inżynier kontraktu zadania pn.: Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy

Pomoc przy dofinansowaniu z ZPORR jak i późniejsze rozliczenie dotacji. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, pomoc przy wyborze wykonawcy oraz przy podpisywaniu umów. Nadzór nad realizacją oraz późniejszy odbiór robót. Kotłownia opalana gazem (2x3MW) i biomasą (4MW).

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo

Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Wartość zrealizowanej inwestycji 13 948 200,00 zł, w tym dotacja z RPO WP 8 912 847,00 zł w ramach działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Rębak

Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej

Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia, m. in. współudział w przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu przetargów na wykonawcę robót, przygotowanie programu finansowania i opracowanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych, następnie pełnienie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji wynosi: 12 207 303,95 zł.

JUWA Sp. z o.o.

15-182 Białystok
ul. Gen. Sosabowskiego 22
Telefon: +48 (85) 740 87 80, 696077948
Email: juwa@juwa.pl

© 2012 PPHU JUWA S.C.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wszelkich treści jest zabronione.

Projekt i realizacja Spot Center